>nl en>

erik slothouberhome.html

>0813

universteit van amsterdam allard pierson museum en bijzondere collecties, herkenbaarheid uva

gebouwen oude turfmarkt

-

deelproject in het kader van het project

‘de herkenbaarheid van de universiteit van amsterdam in de stad’

-

grafisch ontwerp:

reynoud homan

ruimtelijk ontwerp:

erik slothouber

letter ontwerp:

peter verheul


------------------------------

buro>

>opdrachten

producten>

projecten>

------------------------------

exposeren>

>informeren

restaureren>

studeren>

werken>

winkelen>

wonen>

------------------------------

>universiteit van a’dam

kröller-müller museum>

instituut collectie nederl>

bna>

ministerie van vrom>

>1 | 2>